Hur tillverkas läder?

kst-lader1

Läder
Läder är ett material som har funnits länge, det äldsta provet på läder i Sverige som man har hittat är från 1100 f.Kr. Läder kan tillverkas från nästan vilka djurhudar som helst men cirka 70% kommer från nötboskap, 20% från getter & får och 10% från övriga djur. De skandinaviska nöthudarna räknas till de dyraste i världen, det är för att de är de allra finaste, bäst lämpade hudarna för tillverkning av naturligt läder.

När läder tillverkas används en process som kallas garvning. Garvning är en typ av behandling som stoppar förruttnelseprocessen. Först förbereds hudarna, hårrester och smuts avlägsnas, sedan avfettas och blötläggs dem. Därefter utförs själva garvningen, till den används ofta stora trummor med vatten och kemikalier som roteras tillsammans med huden. En första bedömning av huden utan hår/päls görs för att se vilken hud som passar till vad och varför. Sedan sträcks hudarna ut och torkas, en ny bedömning görs och hudarna sorteras därefter.

Efter det spaltas huden vilket innebär att huden delas i flera lager (oftast två). Vissa stora hudar kan vara upp till 10mm tjocka och det är sällan man använder så tjocka hudar till något. De två delarna kallas för narvläder och spaltläder, där narvläder är den fina och yttersta delen av huden med hår/pälssidan uppåt och en köttsida nedåt. Spaltläder är den undre delen av lädret som består av två köttsidor. För att uppnå olika egenskaper och utseenden efterbehandlas skinnet genom färgning och olika behandlingar. Läder brukar delas upp i tre olika grupper:

  • Anilinläder - lädret behåller en naturlig yta som gör att lädret åldras med tiden. Det är ett genomfärgat läder men utan ytpigment så lädret behåller en naturlig färg. Ett mjukt och behagligt läder av mycket hög kvalité som dock är mer känsligt för smuts.
  • Semianilinläder - ett mjukt och följsamt läder som får en liten ytbehandling för att bli tåligare. Det är tåligt nog för att passa i offentliga miljöer och blandar komfort med tålighet, men behåller fortfarande den mjuka följsamheten.
  • Tekniskt läder - ett täckfärgat läder. Lädret får en heltäckande yta där fel och ärr i huden döljs. Tekniskt läder saknar hudens naturliga struktur helt och är ett kraftigt läder. Det är utvecklat för att klara höga krav på säkerhet och hållbarhet i krävande miljöer.

Idag är kromgarvning den vanligaste metoden, mycket på grund av att den är snabb och billig. Innan kromsalterna upptäcktes användes olika växter och träslag för garvning, då kunde proceduren ta flera månader och år, med kromsaltet kan processen genomföras på några veckor.

Några menar att kromgarvning inte är den mest miljövänliga metoden, den kan nämligen ha negativa effekter på miljön och människor. Förvisso används en ofarlig typ av krom men, om det behandlas fel, kan det omvandlas till den farliga varianten krom 6 (sexvärt krom) som sägs vara både cancerogent, miljöfarligt och allergiframkallande. Kromgarvning bör därför ske under kontrollerade former för att undvika utsläpp av farliga ämnen och påverkan på de som utför garvningen. Sedan 2015 regleras inom EU den tillåtna mängden krom 6 i lädervaror med hudkontakt och de får inte innehålla mer än 3 mg/kilo.

I färgningsprocessen används också många kemikalier som kan vara skadliga. Några garverier har sedan en tid tillbaka börjat använda vattenbaserade färgämnen, något som minskar påverkan på miljö och hälsa.

Om du är intresserad av att fördjupa dig inom ämnet så kan vi tipsa om följande länkar:

https://www.naturskyddsforeningen.se/lader

https://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2012-1/lukten-av-lader

https://www.allergia.se/kromgarvat-lader-kan-orsaka-allergi/

https://www.kemi.se/privatpersoner/rad-om-kemikaliesmarta-val/material/metaller/krom

 

 

 

Du är här: Hem Nyheter Kunskapstråden Hur tillverkas läder?