Hur väver man ett tyg?

kunskapstraden-vavning

Hur väver man ett tyg?

En väv består av två trådsystem:

De lodräta trådarna i väven – Varp

De vågräta trådarna i väven – Väft

Varpning sker först av allt. Alla varptrådarna leds från ett garnställ via en varpa upp på en varpbom. Det är viktigt att alla trådarna ligger i rätt ordning, redan här avgörs färgordning, täthet och bredd på tyget. När varpningen är klar sitter alla trådar genom ett solv. Ett solv består av en eller två trådar med en ögla som finns för att lyfta upp trådarna när väften ska läggas in. På vävstolar för industriell vävning är solvet ofta gjort av metall. Ovanpå varptrådarna hänger en lamell vars uppgift är att känna av så att varptrådarna är hela under vävningen. Sedan är det dags att börja väva. Varptrådarna höjs och sänks med hjälp av solvet så att en skälbildning skapas, skälbildningen blir som en tunnel för väfttråden att ta sig igenom.

Olika metoder för väftinlägg

Vävmaskin

En vävmaskin som väver utan vanliga skyttlar som kastas fram och tillbaka väver med antingen griparmar, projektilskyttlar eller dysor.

Griparmar – Två griparmar startar på varsin sida, den ena med väfttråden och den andra tom. I mitten lämnas väfttråden över och de återgår till utgångsläge, för att sedan upprepas med varenda väfttråd.

Projektilskyttel: En liten ”klämma” håller tag i väfttråden medan den skjuts igenom skälbildningen. När den kommit över till andra sidan klipps väfttråden av vid utgångspunkten och en ny projektil börjar igen.

Dysor: Trådarna skjuts över en och en med luft (air jet) eller vatten (water jet).

Det blir alltså ingen lång tråd utan väfttrådarna läggs in en och en och det uppstår lösa trådändar i sidorna av det färdiga tyget. För att kunna göra väftinlägg i en vävmaskin behövs en färgväxel som håller fram rätt väfttråd åt väftinläggen.

Vävstol

Här används en eller flera skyttlar och väfttrådarna läggs in från sida till sida. Väfttråden fästs i skytteln som sedan kastas fram och tillbaka från sida till sida utan att bryta tråden. Med en vävstol uppstår en hel kant med ett snyggare avslut.

När väfttråden åkt genom från utgångsläget till andra sidan ändras skälbildningen och tråden får en ny tunnel att gå igenom på tillbakavägen. Detta för att få fram vävens konstruktion och bindning.

Skedanslag är något som sker efter varje väftinlägg. Varptrådarna går genom skeden (som liknar ett galler) och när väfttråden lagts in slår skeden ner inslaget mot tygkanten för att de två trådsystemen ska bindas samman.

Matning av tyg och varp är en viktig del när väfttätheten på tyget avgörs. I början av vävmaskinen finns varpbommen med varptrådarna och i slutet finns en sandbom som tyget rullas upp på. Matningen av sandbommen påverkar väfttätheten direkt. Hög hastighet ger ett glesare tyg medan en låg hastighet ger ett tätare tyg.

När väven är färdig är det viktigt att skära av tyget efter sandbommen för att inte förstöra sträckningen på tyget som är kvar i vävmaskinen.

Att tänka på vid vävning:

Varpen ska alltid vara bredare än den önskade bredden på tyget. Eftersom trådsystemen slås ihop när de vävs innebär det att de krymper när trådarna lägger sig runt varandra. Därför varpar man alltid ca 15 cm bredare än tygets faktiska bredd.

Vävningen ska alltid vävas längre än den önskade längden. Väven krymper nämligen även på längden av samma orsak som med varpningen. Därför räknar man alltid med lite längre varptråd än vad som behövs.

Kanter

Med en vävstol uppstår alltså sammanhållande kanter eftersom tråden aldrig bryts. Därmed blir det inte några utstickande trådändar på sidorna av tyget. Vävs tyget däremot i en vävmaskin där trådarna hela tiden klipps av så skapas kanterna separat. Det kan göras på olika sätt:

Svetsad eller smält kant – fungerar endast på tyger vävda i helsyntet. Trådändarna smälts och en hård stadkant bildas.

Invikt – när väfttråden klippts av viks tråden med hjälp av en liten nål in i den befintliga väven och skapar en stadkant.

Slinger – här används två trådar som går lodrät in i kanten av väften och byter plats med varandra. På så sätt låses de lösa trådändarna fast med varandra.

Du är här: Hem Nyheter Kunskapstråden Hur väver man ett tyg?