130 år av handel

reskontra-webb
OC Oscarson startades i Göteborg år 1891 av handlaren Oscar Carl Oscarson och ombildades efter hans död till aktiebolag av änkefru Carolina Oscarson år 1918. Bolagets stiftare var då förutom Carolina Oscarson även handlaren Albert Peterson, kontoristerna Gustaf Emil Oscarson, Axel Georg Carlsson samt revisorn Karl Gustav Holm. Verksamhetsbeskrivningen som registrerades lyder: "Bolagets verksamhet skall hafva till föremål att efter öfvertagande af den af änkefru Carolina Oscarson under firma O.C. Oscarson bedrifna handelsrörelsen idka handel samt därmed förenlig verksamhet".

1961 köptes företaget upp av entreprenörerna Nils Petersson och Gustav Janson som drev verksamheten fram till början av 80-talet när sönerna Dan Petersson och Elof Jansson tog över taktpinnen. När Elof gick i pension i augusti 2008 tog Dan, tillsammans med sin hustru Lena, över Elofs del i företaget. Idag är Robert och Richard Petersson ägare av verksamheten som deras farfar var med och tog över för 60 år sedan.

Vår vision är att vara en föregångare i branschen med hänsyn till hållbar kvalitet, miljö och hälsa. Med dekorativa och funktionella material vill vi bidra till en bättre framtid och textila miljöer som omgivningen kan trivas och må bra i.

Vårt uppdrag är enkelt - vi ska bidra med förbättringar och lösningar som skapar värde och lönsamhet för våra kunder. Utifrån kundens situation bidrar OC Oscarson med engagemang, kompetens och kvalitet. Med service och vårt globala nätverk hjälper vi dig att hitta de bäst lämpade materialen och unika lösningarna för att nå ditt mål.

Du är här: Hem Nyheter Nyheter 130 år av handel