Integritetspolicy

OC Oscarson värnar om anställda, kunder, leverantörer och övriga partners vi möter och vill skapa trygghet genom att vara öppna och ta ansvar i våra relationer. Vi är måna om att skydda din personliga integritet genom att följa gällande lagar och regler och tar ansvar för att dina uppgifter inte sprids utanför organisationen och hamnar hos någon obehörig. Med vår integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av OC Oscarson.

Personuppgiftsansvarig

OC Oscarson AB, org. 556632-2474, Malmsjögatan 14, 415 05 Göteborg.

Personuppgifter vi behandlar

OC Oscarson behandlar personuppgifter i affärssyfte där vi tillsammans med kunder, leverantörer, anställda och andra partners har ett gemensamt utbyte i form av produkter, tjänster och avtal. Personuppgifterna vi samlar in är främst uppgifter du själv uppger till oss eller som vi erhåller inom ramen för vårt affärsnätverk.

När du kontaktar oss i affärssyfte, t.ex. med en förfrågan eller ett köp behöver vi samla in uppgifter för att kunna göra affärer med varandra. Information du lämnar kan också vara för registrering och kommunikation via t.ex. vårt nyhetsbrev och adresserad post med information om oss och våra produkter.

Information vi behandlar är uppgifter som krävs för att fullfölja våra avtal t.ex. namn, organisationsnummer (personnummer om enskild firma och personal), adressuppgifter, befattning, telefonnummer, e-post och betalningsuppgifter etc.

Ändamål för behandling

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot anställda, kunder, leverantörer och övriga partners så vi kan köpa, erbjuda, sälja och leverera de produkter och tjänster vi tillhandahåller.

Rättslig grund för behandling

Den främsta grund vi har för att behandla dina personuppgifter är för att kunna fullgöra vårt avtal med dig vid anställning, inköp av varor och tjänster och försäljning av våra produkter och tjänster. Uppgifterna kommer även användas för att kommunicera och informera dig vid ev. förändringar, nyheter och annan relevant information vi behöver dela med dig i vårt samarbete och för att erbjuda en god service.

Registrering, lagring och säkerhet

För att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt arbetar vi löpande med att se över och skapa säkra interna rutiner både digitalt och fysiskt så du kan känna dig trygg i vår hantering av dina personuppgifter. För att komma åt personuppgifter krävs alltid inloggning av behörig personal. Vi har dessutom samarbete med externa parter med tecknade biträdesavtal som hjälper oss att öka säkerheten där vi lagrar dina personuppgifter.

Personuppgifter lagras digitalt internt och externt på våra servrar och i programvaror som affärssystem, crm-system, lönesystem, mail etc. och i pappersformat, främst för bokföring, i pärmar.

Information som lämnas

OC Oscarson kan anlita externa samarbetspartners som utför uppgifter för vår räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, säkerhetsarbete, administration av löner, redovisning, marknadsföring och frakter etc. Bolag vi samarbetar med för vår räkning får underteckna ett biträdesavtal där vi är noga med att endast dela informationen som krävs för ändamålet och att vi följer gällande regler och lager. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter för någon annans räkning än vad vi är skyldiga till enligt gällande lagar eller om du själv skulle önska eller ger ditt medgivande till att vi delar dina uppgifter vidare.

Dina rättigheter och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få personuppgifter rättade och raderade, att OC Oscarson skall sluta behandla uppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall OC Oscarson på telefon 031-259100 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

All information om dina rättigheter och regler finner du i dataskyddsförordningen (GDPR). Vänd dig gärna till datainspektionen för mer information, www.datainspektionen.se.

Du är här: Hem Om företaget Integritetspolicy